برنامه هفتگی


نوبتدکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضور 
شنبه صبحدکتر براتی (جراح دندانپزشک)09:00-12:00دکتر باقرصاد (جراح دندانپزشک)08:30-12:00دکتر لعیا زهرایی (متخصص ترمیم)08:30-12:00دکتر هاشم پور (جراح دندانپزشک)08:30-12:00
شنبه عصردکتر عزیزی (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر نور بخش (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر همتی پور (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر کلباسی (متخصص لثه)16:00-20:00دکتر مقتدایی (جراح دندانپزشک)16:00-20:00
یکشنبه صبحدکتر باقرصاد (جراح دندانپزشک)08:30-12:00دکتر نوربخش (جراح دندانپزشک)08:30-12:00دکتر متقی (جراح فک و صورت)09:00-12:00دکتر سعادت (متخصص پروتز)09:00-12:00دکتر مریم مقتدایی (جراح دندانپزشک)09:00-12:00دکتر براتی(جراح دندانپزشک)08:30-12:00
یکشنبه عصرخانم دکتر جهادی (متخصص درمان ریشه)16:00-20:00دکتر هاشم پور (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر حسن خانی (متخصص ترمیم)15:45-20:00دکتر نصر (متخصص ارتودنسی)16:00-20:00دکتر نیلی (متخصص پروتز)16:00-20:00
دوشنبه صبحدکتر نیلی (متخصص پروتز)08:30-12:00دکتر نور بخش(جراح دندانپزشک)08:30-12:00دکتر شریعتی فر (جراح دندانپزشک)09:00-12:00دکتر هاشم پور (جراح دندانپزشک)09:00-12:00دکتر توتونی (جراح دندانپزشک)10:00-12:00
دوشنبه عصردکتر عزیزی (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر یاوری (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر شریعتی فر (جراح دندانپزشک)15:45-20:00دکتر زهرایی (متخصص ترمیم)16:00-20:00دکتر احمدی (متخصص اطفال)16:00-20:00دکتر فتحی (جراح دندانپزشک)16:00-20:00
سه شنبه صبحدکتر باقرصاد (جراح دندانپزشک)08:30-10:30دکتر براتی (جراح دندانپزشک)09:00-12:00خانم دکتر جهادی (متخصص درمان ریشه)09:00-12:00دکتر ایروانی
(جراح دندانپزشک)
08:30-12:00
سه شنبه عصردکتر عزیزی (جراح دندانپزشک)15:45-20:00دکتر عراقی زاده (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر نیلی(متخصص پروتز)15:45-20:00دکتر مریم مقتدایی (جراح دندانپزشک)16:00-20:00
چهار شنبه صبحدکتر باقرصاد (جراح دندانپزشک)08:30-12:00دکتر شریعتی فر (جراح دندانپزشک)10:00-12:00دکتر براتی (جراح دندانپزشک)09:00-12:00دکتر نوربخش (جراح دندانپزشک)10:00-12:00دکتر سعادت (متخصص پروتز)10:00-12:00دکتر جهادی (متخصص درمان ریشه)08:30-12:00
چهار شنبه عصردکتر متقی (متخصص جراحی فک و صورت)16:00-20:00دکتر هاشم پور (جراح دندانپزشک)16:00-20:00دکتر یاوری (جراح دندانپزشک)15:45-20:00
پنج شنبه صبحدکتر متقی (متخصص جراحی فک و صورت)08:00-12:00دکتر عراقی زاده (جراح دندانپزشک)08:30-12:00دکتر نور بخش (جراح دندانپزشک)08:00-12:00دکتر آقااسماعیلی (جراح دندانپزشک)08:00-12:00
پنج شنبه عصردکتر همتی پور (جراح دندان پزشک)16:00-19:00

آمار بازدید از سایت

  • 0
  • 65
  • 25
  • 108
  • 32
  • 817
  • 75,961

معرفی کلینیک مهر و ماه

logo-white-small

کلینیک دندانپزشکی مهر و ماه ارئه دهنده بهترین خدمات دندانپزشکی زیبایی با استفاده از تجهیزات بروز دنیا می باشد.
آدرس: اصفهان
خیابان ارباب ، روبروی پارکینیگ شهرداری ، کلینیک دندانپزشکی مهر و ماه
تلفن تماس : 36625481

نظر سنجی

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.