خدمات

خدمات و سرویس های ویژه ما را میشناسید؟

خدمات کلینیک مهر و ماه

دندانپزشکی عمومی ، دندانپزشکی تخصصی و دندانپزشکی بیمارستانی


ایمپلنت

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-8678-320x206.jpg

ایمپلنمت یک دندان

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/12123-320x206.jpg

ایمپلنت چند دندان

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-8434-320x206.jpg

ایمپلنت تمام دندان‌ها

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/morghbat-320x206.jpg

مراقبت های ایمپلنت


ارتودنسی

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354342-320x206.jpg

ارتودنسی ثابت – نامرئی

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-8435434-320x206.jpg

ارتودنسی متحرک

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354cfe-320x206.jpg

ارتودنسی ثابت – فلزی

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-8435434223-320x206.jpg

ارتودنسی ثابت – نامرئی


دندانپزشکی زیبایی

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354342453-320x206.jpg

لبخند لثه ای

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354342343-320x206.jpg

ونیر کامپوزیت

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/i2-320x206.jpg

لامینت

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-4344342-320x206.jpg

سفید کردن دندان


لیزر

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354342-320x206.jpg

سفید کردن دندان با لیزر

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-8435434-320x206.jpg

روشن کردن رنگ لثه با لیزر

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354cfe-320x206.jpg

درمان ریشه با لیزر

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-84354342-320x206.jpg

برطرف کردن عفونت های ایمپلنتی با لیزر

https://mehromahdental.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/12/pic-team-8435434-320x206.jpg

برطرف کردن درد های مفصلی TMG

آمار بازدید از سایت

  • 0
  • 21
  • 4
  • 45
  • 14
  • 218
  • 52,567

معرفی کلینیک مهر و ماه

logo-white-small

کلینیک دندانپزشکی مهر و ماه ارئه دهنده بهترین خدمات دندانپزشکی زیبایی با استفاده از تجهیزات بروز دنیا می باشد.
آدرس: اصفهان
خیابان ارباب ، روبروی پارکینیگ شهرداری ، کلینیک دندانپزشکی مهر و ماه
تلفن تماس : 36625481

نظر سنجی

© Copyright 2017 by Rayanteb